Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

meta=allmessages (am)

(main | query | allmessages)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Return messages from this site.

Parametry:
ammessages

Which messages to output. * (default) means all messages.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Domyślnie: *
amprop

Właściwości do odczytu.

Wartości (oddziel za pomocą |): default
amenableparser

Set to enable parser, will preprocess the wikitext of message (substitute magic words, handle templates, etc.).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
amnocontent

If set, do not include the content of the messages in the output.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
amincludelocal

Also include local messages, i.e. messages that don't exist in the software but do exist as a MediaWiki: page. This lists all MediaWiki: pages, so it will also list those that aren't really messages such as Common.js.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
amargs

Arguments to be substituted into message.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
amfilter

Return only messages with names that contain this string.

amcustomised

Return only messages in this customisation state.

Jedna z następujących wartość: all, modified, unmodified
Domyślnie: all
amlang

Return messages in this language.

amfrom

Return messages starting at this message.

amto

Return messages ending at this message.

amtitle

Page name to use as context when parsing message (for amenableparser option).

amprefix

Zwróć wiadomości z tym prefixem.