Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allimages (ai)

(main | query | allimages)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Enumerate all images sequentially.

Parametry:
aisort

Sortowanie według właściwości.

Jedna z następujących wartość: name, timestamp
Domyślnie: name
aidir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending, newer, older
Domyślnie: ascending
aifrom

The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.

aito

The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.

aicontinue

When more results are available, use this to continue.

aistart

The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
aiend

The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
aiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Dodaje kanoniczny tytuł pliku.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias rozmiaru.
sha1
Dodaj sumę kontrolną SHA-1 dla tego pliku.
mime
Dodaje typ MIME pliku.
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
Wartości (oddziel za pomocą |): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth
Domyślnie: timestamp|url
aiprefix

Search for all image titles that begin with this value. Can only be used with aisort=name.

aiminsize

Limit to images with at least this many bytes.

Type: integer
aimaxsize

Limit to images with at most this many bytes.

Type: integer
aisha1

SHA1 hash of image. Overrides aisha1base36.

aisha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

aiuser

Only return files uploaded by this user. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aifilterbots.

Typ: nazwa użytkownika
aifilterbots

How to filter files uploaded by bots. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aiuser.

Jedna z następujących wartość: all, bots, nobots
Domyślnie: all
aimime

What MIME types to search for, e.g. image/jpeg.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
ailimit

How many images in total to return.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10