Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allfileusages (af)

(main | query | allfileusages)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

List all file usages, including non-existing.

Parametry:
afcontinue

When more results are available, use this to continue.

affrom

The title of the file to start enumerating from.

afto

The title of the file to stop enumerating at.

afprefix

Search for all file titles that begin with this value.

afunique

Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
afprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
title
Adds the title of the file.
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, title
Domyślnie: title
aflimit

Łączna liczba obiektów do zwrócenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
afdir

The direction in which to list.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
Przykłady:
List file titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=allfileusages&affrom=B&afprop=ids|title [open in sandbox]
Lista unikatowych tytułów plików.
api.php?action=query&list=allfileusages&afunique=&affrom=B [open in sandbox]
Gets all file titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=allfileusages&gafunique=&gaffrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the files.
api.php?action=query&generator=allfileusages&gaffrom=B [open in sandbox]