Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=alldeletedrevisions (adr)

(main | query | alldeletedrevisions)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

List all deleted revisions by a user or in a namespace.

Parametry:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
Identyfikator wersji.
flags
Znaczniki wersji (drobne).
timestamp
Znacznik czasu wersji.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) wersji.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst wersji.
tags
Znaczniki wersji.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Wartości (oddziel za pomocą |): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Domyślnie: ids|timestamp|flags|comment|user
adrlimit

Ograniczenie na liczbę wersji, które będą zwrócone.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
adrexpandtemplates

Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
adrgeneratexml
Przestarzałe.

Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content; replaced by adrprop=parsetree).

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
adrparse

Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto

Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext

Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst

Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
adrcontentformat

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

Jedna z następujących wartość: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
adruser

Pokazuj tylko zmiany dokonane przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
adrnamespace

Listuj tylko strony z tej przestrzeni nazw.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
adrstart

The timestamp to start enumerating from.

Może być użyte tylko z adruser.
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
adrend

The timestamp to stop enumerating at.

Może być użyte tylko z adruser.
Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
adrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
Jedna z następujących wartość: newer, older
Domyślnie: older
adrfrom

Zacznij nasłuchiwanie na tym tytule.

Nie może być używane z adruser.
adrto

Skończ nasłuchiwanie na tym tytule.

Nie może być używane z adruser.
adrprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Nie może być używane z adruser.
adrexcludeuser

Nie pokazuj zmian dokonanych przez tego użytkownika.

Nie może być używane z adruser.
Typ: nazwa użytkownika
adrtag

Pokazuj tylko zmiany oznaczone tym znacznikiem.

adrcontinue

When more results are available, use this to continue.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
List the last 50 deleted contributions by user Example.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted revisions in the main namespace.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrlimit=50 [open in sandbox]