Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

list=allcategories (ac)

(main | query | allcategories)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł może być użyty jako generator.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Emuluj wszystkie kategorie.

Parametry:
acfrom

The category to start enumerating from.

accontinue

When more results are available, use this to continue.

acto

The category to stop enumerating at.

acprefix

Search for all category titles that begin with this value.

acdir

Kierunek sortowania.

Jedna z następujących wartość: ascending, descending
Domyślnie: ascending
acmin

Only return categories with at least this many members.

Type: integer
acmax

Only return categories with at most this many members.

Type: integer
aclimit

Liczba kategorii do zwórcenia.

Nie więcej niż 500 (5000 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
acprop

Which properties to get:

size
Adds number of pages in the category.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Wartości (oddziel za pomocą |): size, hidden
Domyślnie: (puste)
Przykłady:
List categories with information on the number of pages in each.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [open in sandbox]
Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [open in sandbox]