Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=protect

(main | protect)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Zmień poziom zabezpieczenia strony.

Parametry:
title

Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.

pageid

ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.

Type: integer
protections

List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop).

Note: Any actions not listed will have restrictions removed.

Ten parametr jest wymagany.
Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
expiry

Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Domyślnie: infinite
reason

Powód zabezpieczania/odbezpieczania.

Domyślnie: (puste)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Wartości (oddziel za pomocą |):
cascade

Włącz ochronę kaskadową (chronione są wszystkie osadzone szablony i obrazki na tej stronie). Ignorowane, jeśli żaden z danych poziomów ochrony nie wspiera kaskadowania.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watch
Przestarzałe.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartość: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.