Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=paraminfo

(main | paraminfo)

Zdobądź informacje o modułach API.

Parametry:
modules

List of module names (values of the action and format parameters, or main). Can specify submodules with a +.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
helpformat

Format tekstów pomocnicznych.

Jedna z następujących wartość: html, wikitext, raw, none
Domyślnie: none
querymodules
Przestarzałe.

List of query module names (value of prop, meta or list parameter). Use modules=query+foo instead of querymodules=foo.

Wartości (oddziel za pomocą |): abusefilters, abuselog, allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
mainmodule
Przestarzałe.

Get information about the main (top-level) module as well. Use modules=main instead.

pagesetmodule
Przestarzałe.

Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.

formatmodules
Przestarzałe.

List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.

Wartości (oddziel za pomocą |): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm