Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=options

(main | options)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Change preferences of the current user.

Only options which are registered in core or in one of installed extensions, or options with keys prefixed with userjs- (intended to be used by user scripts), can be set.

Parametry:
reset

Resetuj preferencje do domyślnych.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
resetkinds

List of types of options to reset when the reset option is set.

Wartości (oddziel za pomocą |): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
Domyślnie: all
change

List of changes, formatted name=value (e.g. skin=vector). Value cannot contain pipe characters. If no value is given (not even an equals sign), e.g., optionname|otheroption|..., the option will be reset to its default value.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
optionname

Nazwa opcji, która powinna być ustawiona na wartość optionvalue.

optionvalue

Wartość opcji, określona w optionname, może zawierać znaki pionowej kreski.

token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.