Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=opensearch

(main | opensearch)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Search the wiki using the OpenSearch protocol.

Parametry:
search

Wyszukaj tekst.

limit

Maksymalna liczba zwracanych wyników.

Nie więcej niż 100 (100 dla botów) dozwolone.
Type: integer or max
Domyślnie: 10
namespace

Przestrzenie nazw do przeszukania.

Wartości (oddziel za pomocą |): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
Domyślnie: 0
suggest

Do nothing if $wgEnableOpenSearchSuggest is false.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
redirects

How to handle redirects:

return
Return the redirect itself.
resolve
Return the target page. May return fewer than limit results.

For historical reasons, the default is "return" for format=json and "resolve" for other formats.

Jedna z następujących wartość: return, resolve
format

Format danych wyjściowych.

Jedna z następujących wartość: json, jsonfm, xml, xmlfm
Domyślnie: json
warningsaserror

If warnings are raised with format=json, return an API error instead of ignoring them.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykład:
Znajdź strony zaczynające się od Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [open in sandbox]