Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=managetags

(main | managetags)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Perform management tasks relating to change tags.

Parametry:
operation

Which operation to perform:

create
Create a new change tag for manual use.
delete
Remove a change tag from the database, including removing the tag from all revisions, recent change entries and log entries on which it is used.
activate
Activate a change tag, allowing users to apply it manually.
deactivate
Deactivate a change tag, preventing users from applying it manually.
Ten parametr jest wymagany.
Jedna z następujących wartość: create, delete, activate, deactivate
tag

Tag to create, delete, activate or deactivate. For tag creation, the tag must not exist. For tag deletion, the tag must exist. For tag activation, the tag must exist and not be in use by an extension. For tag deactivation, the tag must be currently active and manually defined.

Ten parametr jest wymagany.
reason

Opcjonalny powód utworzenia, usunięcia, włączenia lub wyłączenia znacznika.

ignorewarnings

Czy zignorować ostrzeżenia, które pojawiają się w trakcie operacji.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.