Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

format=json

(main | json)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Dane wyjściowe w formacie JSON.

Parametry:
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
formatversion

Output formatting:

1
Backwards-compatible format (XML-style booleans, * keys for content nodes, etc.).
2
Experimental modern format. Details may change!
latest
Use the latest format (currently 2), may change without warning.
Jedna z następujących wartość: 1, 2, latest
Domyślnie: 1
Przykład:
Return the query result in the JSON format.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=json [open in sandbox]