Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=import

(main | import)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Import a page from another wiki, or from an XML file.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending a file for the xml parameter.

Parametry:
summary

Podsumowanie importu rekordów dziennika.

xml

Przesłany plik XML.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
interwikisource

Dla importów mediawiki: źródłowa wiki.

Jedna z następujących wartość:
interwikipage

Dla importów interwiki: strona do importu.

fullhistory

Dla importów interwiki: importuj całą historię, a nie tylko obecną wersję.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
templates

Dla importów mediawiki: importuj też wszystkie użyte szablony.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
namespace

Importuj do tej przestrzeni nazw. Nie może być użyte razem z rootpage.

Jedna z następujących wartość: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111
rootpage

Importuj jako podstronę tej strony. Nie może być użyte razem z namespace.

token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.