Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=help

(main | help)

Wyświetl pomoc dla określonych modułów.

Parametry:
modules

Moduły do wyświetlenia pomocy dla (wartości action i format parametry, lub main). Może określić podmoduły z +.

Oddziel wartości za pomocą |. Maksymalna liczba wartości to 50 (500 dla botów).
Domyślnie: main
submodules

Include help for submodules of the named module.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
recursivesubmodules

Zawiera pomoc dla podmodułów rekursywnie.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
wrap

Wrap the output in a standard API response structure.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
toc

Dołącz spis treści do wyjściowego HTML.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
Pomoc dla modułu głównego
api.php?action=help [open in sandbox]
Pomoc dla action=query i wszystkich jej podmodułów.
api.php?action=help&modules=query&submodules=1 [open in sandbox]
Cała pomoc na jednej stronie.
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [open in sandbox]
Pomoc dla modułu pomocy
api.php?action=help&modules=help [open in sandbox]
Pomoc dla dwóch podmodułów zapytań.
api.php?action=help&modules=query+info|query+categorymembers [open in sandbox]