Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=feedwatchlist

(main | feedwatchlist)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Returns a watchlist feed.

Parametry:
feedformat

The format of the feed.

Jedna z następujących wartość: rss, atom
Domyślnie: rss
hours

List pages modified within this many hours from now.

Wartość musi być pomiędzy 1 a 72.
Type: integer
Domyślnie: 24
linktosections

Link directly to changed sections if possible.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
wlowner

Used along with token to access a different user's watchlist.

Typ: nazwa użytkownika
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Wartości (oddziel za pomocą |): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, unread, !unread
wltype

Which types of changes to show:

edit
Regular page edits.
new
Page creations.
log
Log entries.
external
External changes.
categorize
Category membership changes.
Wartości (oddziel za pomocą |): edit, new, log, external, categorize
Domyślnie: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Nie wyświetlaj zmian wykonanych przez tego użytkownika.

Typ: nazwa użytkownika
Przykłady:
Show the watchlist feed.
api.php?action=feedwatchlist [open in sandbox]
Show all changes to watched pages in the past 6 hours.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [open in sandbox]