Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=edit

(main | edit)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Twórz i edytuj strony.

Parametry:
title

Title of the page to edit. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to edit. Cannot be used together with title.

Type: integer
section

Numer sekcji. 0 dla górnej sekcji, new dla nowej sekcji.

sectiontitle

Tytuł nowej sekcji.

text

Zawartość strony.

summary

Edit summary. Also section title when section=new and sectiontitle is not set.

tags

Zmień tagi do przypisania do tej edycji.

Wartości (oddziel za pomocą |):
minor

Drobna zmiana.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
notminor

Nie drobna zmiana.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
bot

Oznacz tę edycję jako edycję bota.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
basetimestamp

Timestamp of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
starttimestamp

Timestamp when the editing process began, used to detect edit conflicts. An appropriate value may be obtained using curtimestamp when beginning the edit process (e.g. when loading the page content to edit).

Typ: znacznik czasu (dozwolone formaty)
recreate

Override any errors about the page having been deleted in the meantime.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
createonly

Nie edytuj strony, jesli już istnieje.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
nocreate

Zwróć błąd, jeśli strona nie istnieje.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watch
Przestarzałe.

Dodaj stronę do aktualnej listy obserwacji użytkownika.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
unwatch
Przestarzałe.

Usuń stronę z aktualnej listy obserwacji użytkownika.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartość: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
md5

The MD5 hash of the text parameter, or the prependtext and appendtext parameters concatenated. If set, the edit won't be done unless the hash is correct.

prependtext

Add this text to the beginning of the page. Overrides text.

appendtext

Add this text to the end of the page. Overrides text.

Use section=new to append a new section, rather than this parameter.

undo

Undo this revision. Overrides text, prependtext and appendtext.

Type: integer
undoafter

Undo all revisions from undo to this one. If not set, just undo one revision.

Type: integer
redirect

Automatycznie rozwiązuj przekierowania.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
contentformat

Content serialization format used for the input text.

Jedna z następujących wartość: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Content model of the new content.

Jedna z następujących wartość: wikitext, javascript, json, css, text
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

The token should always be sent as the last parameter, or at least after the text parameter.

Ten parametr jest wymagany.