Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=delete

(main | delete)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Usuń stronę.

Parametry:
title

Title of the page to delete. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to delete. Cannot be used together with title.

Type: integer
reason

Powód usuwania. Jeśli pozostaiwsz to pole puste, zostanie on wygenerowany automatycznie.

tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Wartości (oddziel za pomocą |):
watch
Przestarzałe.

Dodaj stronę do obecnej listy obserwowanych.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

Jedna z następujących wartość: watch, unwatch, preferences, nochange
Domyślnie: preferences
unwatch
Przestarzałe.

Usuń stronę z obecnej listy obserwowanych.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
oldimage

The name of the old image to delete as provided by action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.