Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=compare

(main | compare)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Źródło: MediaWiki
  • Licencja: GPL-2.0+

Get the difference between 2 pages.

A revision number, a page title, or a page ID for both "from" and "to" must be passed.

Parametry:
fromtitle

Pierwszy tytuł do porównania.

fromid

ID pierwszej strony do porównania.

Type: integer
fromrev

Pierwsza wersja do porównania.

Type: integer
totitle

Drugi tytuł do porównania.

toid

Numer drugiej strony do porównania.

Type: integer
torev

Druga wersja do porównania.

Type: integer
Przykład:
Create a diff between revision 1 and 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [open in sandbox]