Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API. Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=abusefilterunblockautopromote

(main | abusefilterunblockautopromote)
  • Ten moduł wymaga praw odczytu.
  • Ten moduł wymaga praw zapisu.
  • Ten moduł akceptuje tylko żądania POST.
  • Źródło: Abuse Filter
  • Licencja: GPL-2.0+

Unblocks a user from receiving autopromotions due to an abusefilter consequence.

Parametry:
user

Username of the user you want to unblock.

Ten parametr jest wymagany.
token

Token "csrf" zdobyty z action=query&meta=tokens

Ten parametr jest wymagany.