openSUSE:Najczęściej zadawane pytania

(Przekierowano z Frequently Asked Questions)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Najczęściej zadawane pytania albo FAQ (ang. Frequently Asked Questions) są pytaniami o projekt które zadała większość użytkowników. Ta strona ma za zadanie odpowiedzieć na takie pytania.

Czym jest projekt openSUSE?

Projekt openSUSE to przedsięwzięcie skupionej wokół niego społeczności, sponsorowane przez firmę SUSE. Projekt promuje zastosowania Linuksa, dostarcza darmowy i łatwy dostęp do najbardziej przyjaznej i dopracowanej dystrybucji na świecie - openSUSE. Projekt openSUSE oferuje wszystko co jest potrzebne zaawansowanym deweloperom Linuksa, a także początkującym entuzjastom otwartego oprogramowania. Proces powstawania dystrybucji jest otwarty, a społeczność ma możliwość jej współtworzenia. Poszczególne kompilacje dystrybucji i wydania stabilne są umieszczane w serwisie opensuse.org.

Jakie są cele projektu?

openSUSE posiada trzy główne cele:

 • Sprawienie, aby openSUSE była najbardziej przyjazną dystrybucją i najpopularniejszym systemem o otwartym kodzie źródłowym
 • Dostarczenie środowiska do współpracy i rozwoju Otwartego Oprogramowania, które uczyni openSUSE najlepszą dystrybucją zarówno dla początkujących jak zaawansowanych użytkowników.
 • Radykale uproszczenie procesu rozwijania i budowy oprogramowania, które sprawi że projekt openSUSE będzie ulubioną platformą linuksowych hakerów oraz programistów

Kto powinien brać udział w projekcie?

Wszyscy deweloperzy i użytkownicy Linuksa mogą czuć się zaproszeni do projektu. Wierzymy, że projekt przyciągnie w szczególności:

 • Miliony użytkowników systemu openSUSE z całego świata
 • Doświadczonych inżynierów linuksowych oraz twórców oprogramowania, którzy chcą stworzyć swoje pakiety dla openSUSE
 • Firmowi doradcy linuksowi, którzy uważają iż dystrybucja openSUSE konsekwentnie dostarcza najnowsze wersje oprogramowania w formie stabilnych i dobrze zintegrowanych wydań

Aktualni użytkownicy Linuksa oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem swojej przygody z Linuksem mogą odwiedzić serwis openSUSE.org i pobrać ostatnie stabilne wydanie openSUSE. Bardziej doświadczenie użytkownicy lub deweloperzy, którzy chcą uczestniczyć bezpośrednio w procesie rozwoju openSUSE, mogą pobrać aktualną wersję rozwojową systemu i zgłaszać znalezione błędu lub przysyłać poprawki korzystając z systemu Bugzilla.

Czy uczestnicy muszą się rejestrować?

Generalnie, nie. Rejestracja nie jest wymagana, by móc pobierać oprogramowanie i kod źródłowy lub korzystać z list dyskusyjnych. Jednak część czynności - takich jak zgłaszanie błędów, wysyłanie poprawek czy żądanie nowych możliwości, wymaga posiadania konta w serwisie.

W jaki sposób projekt openSUSE jest zorganizowany i kto nim zarządza?

Społeczności rozwijające Otwarte Oprogramowanie i odnoszące sukces, początkowo zawsze opierają się o małą grupę osób, która ma jasno nakreślone cele, poświęca się i kieruje projektem. Początkowo openSUSE będzie wspierane i kierowane przez pracowników firmy Novell, zajmujących się rozwojem oprogramowania, serwisem WWW, marketingiem oraz zarządzaniem wykorzystywanymi zasobami. W miarę rozrastania się społeczności openSUSE i wyłaniania się nowych liderów, będących członkami społeczności, Novell i społeczność projektu openSUSE może rozważyć inny model organizacyjny.

Dzisiaj projekt openSUSE jest zarządzany przez kilku doświadczonych pracowników firmy Novell i deweloperów Linuksa, a także grupę utalentowanych testerów i użytkowników openSUSE. Rdzeń zespołu zajmującego się rozwojem openSUSE stanowią: Andreas Jaeger, Adrian Schröter, Martin Lasarsch, Christoph Thiel oraz Michael Löffler. Innych członków zespołu można zobaczyć na liście użytkowników.

Jaki jest harmonogram wydań openSUSE?

Wersja openSUSE 10.2 została już wydana, obecnie trwają prace nad openSUSE 10.3. Jak zwykle, regularnie udostępniane są kolejne wersje wersji rozwojowych. Kalendarz i wytyczne dla deweloperów są publikowane nas stronie projektu: www.opensuse.org.

Jaki jest plan rozwoju projektu openSUSE?

Plany rozwoju dla projektu i dystrybucji dostępne są tutaj. Plan rozwoju projektu początkowo zakładał trzy etapy:


Etap pierwszy: (sierpień 2005)

 • Ustanowienie społeczności openSUSE
 • Dostarczenie niezbędnej dla społeczności infrastruktury: serwisu WWW, możliwych do pobrania wydań oraz kodów źródłowych. Otworzenie systemu Bugzilla oraz dedykowanych kanałów IRC.
 • Akceptowanie poprawek nadsyłanych z wykorzystaniem systemu Bugzilla dla SUSE Linux 10.0 beta
 • Otwarcie beta-testów SUSE Linux 10.0


Etap drugi: (planowane zakończenie: wiosna 2006)

 • Uproszczenie procesu przyjmowania poprawek oraz ustanowienie oficjalneych zasad dodawania kodu
 • Spersonalizowanie kont deweloperów, w celu ułatwienia brania udziału w procesie rozwoju openSUSE


Etap trzeci: (planowane zakończenie: lato 2006)

 • Wprowadzenie kompletnej platformy dla społeczności - z publicznie dostępnym serwerem budowania (build server), tworzący oprogramowanie mogą w szybki sposób stworzyć pakiety i włączyć je do testowej wersji całej dystrybucji

Dlaczego Novell zaczyna projekt openSUSE właśnie teraz?

Projekt openSUSE został stworzony z myślą o naszych klientach. Dystrybucja openSUSE/SUSE Linux posiada miliony użytkowników na całym świecie, znana jest ze swojej innowacyjności i łatwej obsługi oraz jest jednym z najbardziej popularnych systemów operacyjnych opartych o Linuksa. Użytkownicy openSUSE/SUSE Linux pragnęli mieć możliwość brania udziału w testowaniu, projektowaniu oraz wprowadzaniu nowych elementów do openSUSE. Teraz, poprzez projekt openSUSE wszyscy użytkownicy mogą kształtować i poprawiać oprogramowanie, które używają na swoich komputerach czy w domowych sieciach. Bez wątpienia będą oni także mieli wpływ na to, że komercyjne wersje SUSE Linux będą wybierane poprzez przedsiębiorstwa.

Jakie jest powiązanie pomiędzy projektem openSUSE a firmą Novell?

Projekt openSUSE jest sponsorowany przez firmę Novell, która udziela odpowiedniej infrastruktury oraz zasobów - zarówno ludzkich jak i sprzętowych. Novell przeprowadza konsultacje ze społecznością, po czym nakreśla techniczne cele. Firma zachowuje także ostateczną odpowiedzialność za projekt. System operacyjny openSUSE i powiązane z nim Otwarte Oprogramowanie jest wykorzystywane przez firmę Novell jako podstawa dla tworzonych przez nią i w pełni wspieranych komercyjnych produktów opartych o Linuksa (np. SUSE Linux Enterprise Desktop).

Czy firma Novell będzie nadal oferowała płatne wersje openSUSE?

Tak. Jednym z celów projektu openSUSE jest sprawienie aby system był łatwo dostępny dla każdego zainteresowanego. Chociaż większość użytkowników może pobrać openSUSE ze strony projektu lub serwerów lustrzanych rozmieszczonych na całym świecie, niektórzy z nich chcieli by mieć fizyczne nośniki z oprogramowaniem. Przy współpracy z firmą Novell, projekt openSUSE będzie nadal tworzył płatne, pudełkowe wersje dystrybucji, które będą dostępne w sprzedaży detalicznej oraz w sklepach internetowych. Płatna wersja zawiera zestaw nośników instalacyjnych, drukowaną dokumentację, kilka dodatkowych komercyjnych aplikacji oraz ograniczoną pomoc techniczną. Dostępność wersji płatnej z opcjonalną pomocą techniczną wyróżnia openSUSE spośród innych dystrybucji Linuksa rozwijanych poprzez społeczności.

Jaka jest różnica pomiędzy openSUSE a innymi produktami Novella bazującymi na Linuksie, takimi jak: SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop i Novell Open Enterprise Server?

openSUSE tworzony i utrzymywany przez projekt openSUSE jest stabilnym i dobrze zintegrowanym system operacyjnym opartym o Linuksa, który składa się z najnowszych wersji aplikacji Open Source służących do codziennej pracy, rozrywki, uruchamiania serwerów i tworzenia infrastruktury sieciowej oraz do tworzenia oprogramowania. Zawiera wszystko czego potrzeba aby rozpocząć przygodę z Linuksem i jest idealnym wyborem dla indywidualnych użytkowników, którzy chcieliby używać Linuksa na swoich komputerach osobistych lub wykorzystać go jako podstawę do stworzenia domowej sieci.

Firma Novell ulepsza i rozszerza openSUSE aby stworzyć wysoce stabilny i dobrze wspierany pakiet komercyjnych produktów linuksowych przeznaczonych do wykorzystania jako serwery bazodanowe i aplikacyjne, komercyjne stacje robocze oraz inne części sieciowej infrastruktury obecnej w firmach.

Co czyni projekt openSUSE innym od projektu Fedora?

Sponsorowany przez firmę Red Hat projekt Fedora, to projekt Open Source mocno wspierany przez swoją społeczność. Poza nim istnieje wiele innych znaczących projektów Open Source, takich jak Debian czy Ubuntu, które skupiają wokół siebie grupy aktywnych deweloperów i użytkowników. Mówiąc ogólnie, wszystkie te projekty skupiają się na technicznych zagadnieniach przeznaczonych dla zaawansowanych użytkowników.

Projekt openSUSE idzie dalej. Stara się dotrzeć do większej społeczności użytkowników nietechnicznych, którzy chcą poznać Linuksa. Projekt openSUSE, w trakcie w pełni otwartego i przezroczystego cyklu rozwojowego, tworzy stabilną i dopracowaną dystrybucję Linuksa, która dostarcza wszystkiego co jest potrzebne dla początkującego użytkownika (openSUSE jest uznawany za jedną z najlepiej zaprojektowanych i użytecznych dystrybucji). Aby jak najlepiej wypełniać swoją misję tworzenia linuksowego systemu dla każdego, projekt openSUSE stara się aby jego dystrybucja była łatwo dostępna dla potencjalnych użytkowników. Mogą oni pozyskać ją na wiele sposobów, także w w postaci sprzedawanej w sklepach wersji pudełkowej wraz z dołączoną dokumentacją. Tylko projekt openSUSE pracuje nad swoją dystrybucją do momentu, kiedy jest ona gotowa dla zwykłych, niedoświadczonych użytkowników.

W porównaniu do projektu Fedora, projekt openSUSE wykorzystuje i rozwija kilka istotnych otwartych standardów, które w projekcie Fedora nie występują, m. in. CIM (Common Information Model) oraz YaST (aplikacja Open Source służąca do konfiguracji i zarządzania dystrybucją). Dodatkowo projekt openSUSE wkłada duży wysiłek w poprawienie łatwości użytkowania i intuicyjności swojego produktu. Jest w tym wspierany przez grupę czołowych projektantów graficznych interfejsów użytkownika.

Jak długi jest okres wydawania poprawek bezpieczeństwa dla openSUSE/SUSE Linux?

Okres ten wynosi dwa lata. Do zastosowań, w których konieczny jest dłuższy okres wsparcia i wydawania poprawek, Novell dostarcza biznesowych rozwiązań linuksowych, bazujących na openSUSE.

Czy aby otrzymywać poprawki bezpieczeństwa należy zawsze używać ostatniego wydania openSUSE?

Dotyczy to tylko wersji rozwojowych (alpha/beta) openSUSE. Nie dotyczy stabilnych.

W jaki sposób czasopisma mogą otrzymać wydanie openSUSE?

Czasopisma często potrzebują wersji opneSUSE, która jest dostosowana do ich potrzeb. Aby było to możliwe muszą zostać podjęte pewne działania. Jeżeli zamierzasz dołączyć openSUSE do czasopisma skontaktuj się proszę z jedną z niżej wymienionych osób: