Cechy wydania 15.1

(Przekierowano z Cechy Produktu)
Skocz do: nawigacja, szukaj

openSUSE Leap 15.1

Poniżej znajduje się szczegółowy opis tego co jest nowe w tym wydaniu openSUSE Leap. Za dużo informacji? Podsumowanie tych informacji dostępne jest w artykule Mocne strony.

Bazowy system operacyjny

Jądro Linux

Leap 15.1 używa jądra Linux w wersji 4.12. Wsparcie dla kart graficznych dostępne w wersji jądra 4.19 zostało przeniesione do tego wydania Leap dzięki czemu obsługuje ono większą liczbę sterowników procesorów graficznych (GPU) oraz poprawiło się wsparcie dla kart AMD Vega. Predefiniowana konfiguracja wywłaszczenia jądra została na CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY (patrz też: https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1125004).

Lista cech charakterystycznych i szczegóły tej wersji można znaleźć na kernelnewbies.org (en).

Obsługa sprzętu

Leap 15.1 działa na architekturze X86_64 i może być instalowany na maszynach fizycznych, w środowiskach wirtualizacji (zarówno jako system gospodarz i gość) oraz chmurowych. Porty do innych architektur takich jak ARM64 i POWER są dostępne dzięki społeczności.

GCC (GNU Compiler Collection)

Oprócz GCC 7 dostępne jest również GCC 8.

Ulepszenia

 • Ulepszenia optymalizacji międzyproceduralnej (IPO):
  • Zmienione metryki szacowania w czasie wykonania prowadzą do bardziej realistycznych wytycznych dla wstawiania treści funkcji w miejscu wywołania (inlining) i heurystyk klonowania.
  • Rozbudowano przejście ipa-pure-const tak by propagowało atrybut malloc a powiązana opcja ostrzeżeń -Wsuggest-attribute=malloc podaje informację diagnostyczną dla funkcji które mogą być oznaczone atrybutem malloc.
 • Ulepszenia optymalizacji opartej na profilach:
  • Nowa infrastruktura reprezentowania profilowania (zarówno określonego statystycznie jak i na podstawie informacji zwrotnej), która pozwala na propagację dodatkowej informacji o niezawodności profilu.
  • Ulepszenia w profilu aktualizującym kod rozwiązując problemy znalezione przez nowy kod weryfikujący.
  • Statyczne wykrywanie kodu, który nie jest wykonywany w trakcie prawidłowego działania programu. Zaliczają się do tego ścieżki wyzwalające nieokreślone zachowania jak i wywołania funkcji zadeklarowanych z atrybutem cold. Dodatkowo atrybut noreturn nie oznacza wszystkich efektów atrybutu cold co pozwala rozróżnić exit (który jest noreturn) i abort (który dodatkowo nie jest wykonywany w trakcie prawidłowego działania).
  • -freorder-blocks-and-partition, przejście rozdzielające treść funkcji na regiony zimne i gorące jest teraz włączone na -O2 i wyższych dla x86 i x86-64.
 • Ulepszenia optymalizacji w czasie linkowania
  • Znacznie poprawiona informacja debugowania DWARF w plikach ELF dzięki prawidłowemu zachowaniu informacji specyficznej dla języka. To pozwala, na przykład, porządkowaniu kodu z libstdc++ działać z plikami wykonywalnymi zoptymalizowanymi w czasie linkowania.

Sieć

Leap 15.1 w predefiniowanej konfiguracji używa usługi NetworkManager zarówno dla laptopów jak i stacji roboczych; do tej pory było tak tylko w przypadku laptopów. Instalacje serwerowe nadal będą używały usługi Wicked jako podstawowej. Zmiana która dotyczy zarówno Wicked jak i NetworkManager polega na zlinkowaniu /etc/resolv.con, yp.conf i innych do plików w /run aktualizowanych przez netconfig. To wydanie dodaje kilka popularnych sterowników WiFi dla nowszych chipsetów bezprzewodowych. Ułatwi to dynamiczne korzystanie z WiFi i zestawianie połączeń z VPN (Virtual Private Network).

Bezpieczeństwo

OpenSSL

Obsługa sprzętu

Więcej

PHP 7

System drukowania

Oprogramowanie do pracy grupowej i biurowe

Libreoffice

Writer

Calc

Impress i Draw

ThunderBird

Syncthing

Użytkownicy mogą udostępniać pliki przy pomocy jeszcze bardziej dopracowanej technologii Syncthing. Nowa wersja tego oprogramowania zdecentralizowanego udostępniania ma teraz wsparcie dla języka Go 1.12, dostarcza zmiany API do deweloperów i jest bardziej integrowane z Dockerem. Do tego trwają prace by w wersji 1.1.1 w pełni wykorzystywać TLS 1.3.

GNU Octave

Naukowcy, inżynierowie i twórcy oprogramowania mogą korzystać z GNU Octave w wersji 5.1, która zawiera masę poprawek błędów, udoskonalone API, odpowiedniki komend Matlab i wsparcie HiDPI w systemie kreślenia.

Przeglądarki i wyszukiwanie w Internecie

Chromium

Firefox

Surfraw

Środowiska pulpitu

Enlightenment

Zmiany

GNOME

Aplikacje GNOME

Dla użytkowników

KDE

Digikam 6.0.

Szybszy i ładniejszy

Nowe funkcjonalności

Discover

Technologie openSUSE

Kubic

Snapper

Snapper potrafi teraz raportować ilość unikalnego miejsca użytego przez każdą migawkę systemu plików. Więcej szczegółów dostępnych jest na blogu snappera.

YaST

Ulepszenia instalatora

openSUSE Leap 15.1 będzie pierwszym systemem operacyjnym ogólnego zastosowania pozwalającym doświadczyć pełnej standardowej instalacji Linuksa na Raspberry Pi. Bez specjalnych ISO instalacyjnych, bez specjalnego obrazu, który się kopiuje... tylko standardowy niemodyfikowany obraz ISO openSUSE dla ARM i instalacja taka jak na każdym innym komputerze. Więcej szczegółów i użyteczne wskazówki dostępne są w specjalnej sekcji na blogu zespołu YaST.

Bardziej ogólnie, istnieje teraz możliwość postawienia systemu nie używającego haseł wskazując podczas instalacji klucz SSH, który będzie używany do uwierzytelniania użytkownika root.

Predefiniowana propozycja partycjonowania została mocno poprawiona tak by zachowywała się lepiej w scenariuszach, które były niezbyt dobrze obsłużone w Leap 15.0. Obejmuje to małe dyski, systemy z wieloma dyskami oraz systemy używające technologii Intel Rapid Start.

Dodatkowo teraz można jednym kliknięciem wybrać system zarządzania połączeniami sieciowymi (wicked vs NetworkManager), który będzie używany w instalowanym systemie.

Wygląd i zachowanie

Wygląd YaST w Leap 15.1 otrzymał małe odświeżenie. Przede wszystkim wprowadzony został nowy zestaw ikon, nie tylko w Centrum sterowania programu YaST ale także we wszystkich modułach YaST, a Partycjonowanie jest tego najlepszym przykładem.

Pasek boczny pokazujący wszystkie kroki instalacji z zaznaczonym aktualnie wykonywanym krokiem wrócił do instalatora czyniąc ten proces na powrót bardziej zielonym.

Została poprawiona obsługa HiDPI (np. wyświetlaczy 4K).

Natomiast w trybie tekstowym (ncurses) dzięki użyciu fbiterm została ulepszona obsługa języków CJK. To także ma pewien wpływ na użytkowników posługujących się innymi (nie-CJK) językami ponieważ oznacza użycie innego fontu konsoli. Więcej szczegółów dostępnych jest w odpowiedniej sekcji blogu zespołu YaST.

Nowe funkcjonalności

Zarządzanie usługami w YaST zostało przebudowane tak by bardziej były wykorzystywane zalety funkcjonalności Systemd. Wlicza się w to zarządzanie usługami aktywowanymi przez gniazda albo ściślejszą integrację z dziennikiem Systemd. Więcej szczegółów dostępnych w poście bloga YaST oraz jego kontynuacji.

Firewalld zastąpił SuSEfirewall2 w roli podstawowej zapory sieciowej w Leap 15.0. W tym wydaniu YaST został w pełni dostosowany do zmiany i moduł Zapory sieciowej może być z powodzeniem stosowany do zmiany konfiguracji Firewalld. Zarówno w interfejsie graficznym jak i tekstowym.

Moduł zarządzania konfiguracją, umożliwiający integrację (Auto)YaST z systemami zarządzania konfiguracją takimi jak Salt czy Puppet, został mocno poprawiony w Leap 15.1. W szczególności dotyczy to obsługi parametryzowanych formuł Salt znanych z SUSE Manager. Opis działania można znaleźć we wpisie na blogu.

Oprócz tego że można podać klucz SSH użytkownika root w czasie instalacji (patrz sekcja Ulepszenia instalatora) YaST może zarządzać kluczami SSH dla wszystkich użytkowników w jego klasycznym module „Zarządzanie użytkownikami i grupami”.

Partycjoner w tej wersji może bezpośrednio formatować całe dyski, tworzyć programowy MD RAID na dyskach bez partycji oraz tworzyć partycje na programowym MD RAID i innych konfiguracjach. Szczegółowe informacje wraz ze zrzutami ekranu i animacjami dostępne są na blogu zespołu YaST w sekcji zatytułowanej [Changes in the Partitioner UI to Unleash the Storage-ng Power.

Poza możliwościami które partycjoner dawał poprzez dotychczas wspierane technologie, teraz można także ustawić urządzenia typu bcache. Więcej informacji dostępnych jest w odpowiednim wpisie na blogu.

AutoYaST

AutoYaST nie pozostał w tyle jeżeli chodzi o zmiany dokonane w innych częściach YaSTa. Ta wersja zawiera wsparcie dla wszystkich funkcjonalności dodanych do partycjonera YaST (od bezpośredniego użycia dysków do bcache i wszystkiego pomiędzy), wsparcie dla używania kluczy SSH do autoryzacji użytkowników, nową składnię do wyznaczania, które usługi powinny być uruchamiane na żądanie (aktywacja przez gniazdo) i konfigurację Firewalld. Wszystkie te funkcjonalności są opisane w sekcji YaST.

Ponadto, AutoYaST oferuje ścisłą integrację z modułem Zarządzania konfiguracją YaST co pozwala na łączenie AutoYaST z Salt (albo innym wspieranym system zarządzania konfiguracją) i korzystania z tego co najlepsze w obydwu narzędziach.

Multimedia

Aplikacje

GNU Health

W tym wydaniu GNU Health, zbierający nagrody system zarządzania opieką zdrowotną i szpitalami, obecny jest w wersji 3.4.x. Ta wersja wprowadza funkcję współpracy między jednostkami - GNU Health Federation i serwer wiadomości Thalamus.

Dodany został skrypt konfigurujący GNU Health zwany openSUSE-gnuhealth-setup, by ułatwić postawienie nowego systemu przez mniej doświadczonych użytkowników.

W przypadku aktualizacji GNU Health z wcześniejszej wersji, należy postępować według dokumentacji dostępnej w /usr/share/doc/packages/gnuhealth/upgrade.

Jak zwykle, GNU Health jest także dostępny na Raspberry Pi.


OnionShare

OnionShare jest aplikacją napisaną w Pythonie pozwalającą na bezpieczne udostępnianie plików w sieci Tor.


dehydrated / letsencrypt

Inne nowości

Została zaktualizowana cała rodzina oprogramowania obsługującego grafikę. Obsługa sprzętu graficznego wspieranego przez jądro Linux 4.19 została backportowana do Leap 15.1. Oznacza to większą ilość obsługiwanych procesorów graficznych (GPU) oraz lepsze wsparcie dla kart AMD Vega.

Wirtualizacja procesorów graficznych stała się dość popularna wśród producentów takich jak AMD, Intel czy Nvidia, a Leap 15.1 wychodząc naprzeciw temu trendowi pomaga w dostarczaniu takich implementacji oraz rozwiązań dla środowisk wirtualnych i chmurowych.

Zaktualizowane oprogramowanie klienckie OpenStack

Domowy serwer matrix.org (Synapse)

Java

Podstawową wersją Java jest 11 (11.0.2). Dostępne są również Java OpenJDK 10 (10.0.2) i OpenJDK 1.8 (1.8.0_201).